Introduïu la paraula que voleu cercar:  
   Si la paraula és en el nostre diccionari, us en donarà la definició. Si no hi és, us donarà una llista de les    paraules més pròximes alfabèticament.
   (Podeu consultar la Presentació, l'Ajuda i els Crèdits)
   
botre
enrere
 
 
 INFINITIUbotre
 
 GERUNDIbotent
 
 PARTICIPIbotut
 botuda
 botuts
 botudes
 
 INDICATIUPRESENTboto
 bots
 bot
 botem
 boteu
 boten
 
 INDICATIUIMPERFETbotia
 boties
 botia
 botíem
 botíeu
 botien
 
 INDICATIUPASSATbotí
 boteres
 boté
 botérem
 botéreu
 boteren
 
 INDICATIUFUTURbotré
 botràs
 botrà
 botrem
 botreu
 botran
 
 INDICATIUCONDICIONALbotria
 botries
 botria
 botríem
 botríeu
 botrien
 
 SUBJUNTIUPRESENTboti
 botis
 boti
 botem
 boteu
 botin
 
 SUBJUNTIUIMPERFETbotés
 botessis
 botés
 botéssim
 botéssiu
 botessin
 
 IMPERATIUbot
 boti
 botem
 boteu
 botin
Índex de làmines   

Nova cerca: