Jugueu amb el gènere
i el nombre
de les paraules

 

 
Jugueu a trobar la paraula
que manca a cada frase
 
     
 
 

     
 
 

 


  Jugueu amb les conjugacions verbals que us proposa la BAL

 

 
 
 
 

 


 
Jugueu a triar l'oració correcta d'entre les dues de proposades per la BAL