Material complementari per a Internet.
  Crèdit variable d'E.S.O.
  Material complementari per a Informàtica i Tecnologia.
  Primer curs
  Material complementari per a Informàtica i Tecnologia
  Segon curs
  Material complementari per a Informàtica i Tecnologia.
  Tercer curs
  Material complementari per a Informàtica i Tecnologia.
  Quart curs
  Material complementari per a Probabilitat i estadística.
  Crèdit comú 8 de matemàtiques d'E.S.O.

  Material complementari per a Mitologia grecoromana.
  Crèdit variable d'E.S.O.