FITXA
 
TÍTOL ÀREA

El cos -
Llibre d'informació
El cos - Projectes A i B
Descoberta
d'un mateix
AUTOR ETAPA / NIVELL PROGRAMA
Susanna Arànega, Joan Portell Educació infantil
Projectes de
descoberta
DESCRIPCIÓ

 El cos consta d'un llibre d'informació, dos quaderns de treball i una guia didàctica.El llibre informatiu, que es presenta en dues versions, una en lletra majúscula i l'altra en lletra manuscrita, presenta el contingut bàsic del tema de manera molt gràfica, amb fotografies i il·lustracions acompanyades de textos curts. La informació escrita s'amplia en un apartat del final del llibre, que alhora fa d'índex.Els quaderns de treball es presenten en dos nivells de dificultat (A i B) i amb una estructura oberta que permet reorganitzar-los segons les necessitats de l'alumne i del grup.La guia didàctica conté, a més de la programació dels continguts i els objectius didàctics, tot un seguit de propostes d'activitats complementàries i recursos didàctics.

El cos introdueix els nens i les nenes en el coneixement del propi cos. Al llarg de les pàgines del llibre es descriu principalment la morfologia externa del cos humà i la seva funció, amb exemples diferents i atenent a la diversitat de les persones. S'hi inclou també la descripció dels òrgans interns més importants i una explicació senzilla de la seva fisiologia.

ISBN

Llibre en majúscules: 84-412-0058-0
Llibre en lletra manuscrita: 84-412-0059-9

Projecte A: 84-412-0056-4
Projecte B: 84-412-0057-2

FORMAT

Llibre d'informació: 24,5 x 24,5

Projectes A i B: 29,7 x 21

pujar