GUIA DIDÀCTICA
ELS DINOSAURES

PROJECTE A                                                                       

CONTINGUTS

CONCEPTES

Els fòssils.

• Característiques morfològiques dels dinosaures.

• L’entorn.

• L’alimentació: herbívors i carnívors.

• La reproducció ovípara.

PROCEDIMENTS

• Representació gràfica d’un dinosaure.

• Experimentació amb empremtes en el fang.

• Identificació d’un fòssil com l’empremta deixada per un animal a la roca.

• Identificació de l’estructura de l’esquelet d’un dinosaure.

• Elaboració i compleció d’un puzle.

• Elaboració d’un dinosaure articulat.

• Identificació de les característiques dels dinosaures.

• Simulació de la textura de la pell d’un dinosaure.

• Comparació de dues imatges.

• Comparació del volum d’un dinosaure respecte al d’un nen o una nena.

• Identificació de les diferències entre les potes dels dinosaures.

• Identificació de la possible dieta dels dinosaures.

• Elaboració d’una targeta on es veuen superposades les il·lustracions de l’exterior i l’interior d’un ou.

• Classificació segons criteri propi d’unes imatges.

• Diferenciació entre els dinosaures i els animals que existeixen actualment, a partir d’il·lustracions.

• Comparació de l’avaluació inicial amb la final.

ACTITUDS

• Interès per la cerca d’informació en diverses fonts i per la realització de les activitats.

• Col·laboració amb la resta de companys i companyes en la cerca d’informació.

• Rigor en l’elaboració de les feines del projecte.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

• Avaluar els coneixements previs dels alumnes.

• Experimentar amb empremtes en el fang.

• Comparar les empremtes elaborades amb fòssils.

• Completar l’esquelet i la figura d’un dinosaure a partir de cada una de les parts.

• Identificar la morfologia dels dinosaures.

• Utilitzar tècniques plàstiques que reprodueixin la textura de la pell d’un dinosaure.

• Identificar els animals i les plantes de l’època dels dinosaures.

• Observar i comparar dues il·lustracions.

• Comptar les potes d’un dinosaure.

• Reconèixer l’estructura morfològica dels dinosaures.

• Diferenciar dinosaures segons la posició i les característiques de les seves potes.

• Comparar el volum d’un nen amb el d’un dinosaure.

• Completar il·lustracions de dinosaures a partir del nombre i l’estructura de les potes.

• Identificar les potes d’un dinosaure i la seva estructura.

• Cercar informació sobre l’alimentació dels dinosaures.

• Relacionar dos dinosaures amb els aliments que poden prendre.

• Conèixer la forma de reproducció dels dinosaures.• Classificar dinosaures segons criteri propi.

• Reconèixer els animals que es poden trobar actualment i diferenciar-los dels que són dinosaures i que ja no existeixen.

• Reconèixer allò que saben sobre els dinosaures.

• Comparar allò que sabien sobre els dinosaures amb allò que en saben ara.

• Explicar tot allò que han après.

 

PROJECTE B

CONTINGUTS

CONCEPTES

Els fòssils.

• Els dinosaures i com es desplacen.

• La pell: les escates.

• La pell i la seva textura.

• Els conceptes "fi" i "rugós".

• Les petjades.

• El cos i la cua.

• L’alimentació: herbívors i carnívors.

• La reproducció ovípara.

• L’entorn: terrestre, aquàtic o aeri.

• Les extremitats i la locomoció: dues o quatre potes i ales.

PROCEDIMENTS

• Cerca d’informació.

• Comparació d’informacions obtingudes de diferents maneres.

• Relació, a partir de la comparació de la forma, d’imatges de fòssils amb imatges d’éssers vius que els podrien haver originat.

• Elaboració de motlles. Experimentació amb empremtes en el fang.

• Comparació dels motlles elaborats amb els fòssils.

• Verbalització de les comparacions.

• Classificació dels dinosaures atenent el seu mitjà de locomoció.

• Compleció d’una il·lustració seguint un model donat.

• Observació de la rugositat de la pell d’un dinosaure. Cerca de possibilitats plàstiques que ens ajudin a obtenir visualment la mateixa rugositat.

• Ús de tècniques plàstiques diverses.

• Distinció entre mirar i veure.

• Observació, en una imatge, de l’entorn on vivien els dinosaures.

• Identificació d’animals amagats en un context.

• Verbalització del lloc on s’amaguen els animals.

• Comparació entre dues il·lustracions atenent les seves diferències.

• Verbalització de les diferències entre dues il·lustracions i descripció de la seva localització en la imatge.

• Compleció d’un dibuix.

• Identificació de les petjades de dos dinosaures.

• Reconeixement de la direcció que segueixen unes petjades.

• Relació de la forma del cos dels dinosaures amb la forma de la cua.

• Cerca d’informació.

• Anticipació d’una possible causa a partir de la conseqüència.

• Memorització dels noms de diferents dinosaures.

• Relació d’imatges de dinosaures amb els seus noms.

• Elaboració i interpretació d’esquemes classificatoris.

• Classificació d’imatges de diferents dinosaures atenent l’entorn on vivien.

• Comparació entre dues il·lustracions i reconeixement de les semblances.

• Diferenciació entre dinosaures i altres animals que no ho són.

ACTITUDS

• Interès per la cerca d’informació en diverses fonts i per la realització de les activitats.

• Col·laboració amb la resta de companys i companyes en la cerca d’informació.

• Rigor en l’elaboració de les feines del projecte.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

• Avaluar els coneixements previs dels alumnes sobre els dinosaures.

• Fer conscients els alumnes d’allò que saben sobre els dinosaures.

• Cercar informació i ordenar una seqüència d’imatges.

• Relacionar, a partir de la comparació de la forma, imatges de fòssils amb imatges d’éssers vius que els podrien haver originat.

• Confeccionar el motlle positiu i el negatiu d’una petxina en el fang.

• Identificar la manera com es desplacen alguns dinosaures segons la forma del cos i les extremitats.

• Completar una il·lustració a partir d’un model.

• Utilitzar tècniques plàstiques diverses per a reproduir la textura de la pell d’un dinosaure.

• Observar una imatge i reconèixer-hi alguns elements amagats.

• Observar una il·lustració de l’entorn on vivien els dinosaures.

• Comparar dues il·lustracions que es diferencien en alguns petits detalls.

• Observar l’esquelet d’un dinosaure.

• Completar el dibuix d’un dinosaure tenint com a referència el seu esquelet.

• Identificar formes determinades entre els altres elements d’una il·lustració.

• Reconèixer la direcció que segueixen les petjades de dos animals.

• Relacionar el cos d’alguns dinosaures amb la cua, a partir de l’observació de la seva forma.

• Cercar informació sobre l’alimentació dels dinosaures.

• Relacionar dos tipus de dinosaures (carnívor i herbívor) amb alguns dels aliments que podien prendre.

Cercar informació sobre la reproducció dels dinosaures.

• Completar una seqüència de dues imatges.

• Conèixer el nom d’algun dinosaure i relacionar-lo amb la seva figura.

• Observar una il·lustració d’un dinosaure i reconèixer les parts del seu cos.

• Quantificar algunes parts del cos d’un dinosaure reproduït en una imatge.

• Elaborar esquemes classificatoris donades unes imatges i uns connectors.

• Interpretar un esquema.

• Classificar diferents dinosaures segons criteri propi, i segons un criteri donat: l’entorn on es desplacen.

• Comparar dues il·lustracions tot observant-ne les semblances i les diferències.

• Reconèixer els dinosaures que hi ha en una imatge tot diferenciant-los dels animals que no ho són.

• Reconèixer allò que saben sobre els dinosaures.

• Comparar allò que sabien sobre els dinosaures amb allò que en saben ara.

• Explicar allò que han après.

pujar