banner
  bola   secció
foto És un diccionari elaborat a partir de la informació de quatre diccionaris editats per Enciclopèdia Catalana. Recull en una única obra el contingut del "Diccionari de la llengua catalana", la informació morfològica i fonètica del "Diccionari ortogràfic i de pronúncia", i les equivalències castellanes i angleses de dos diccionaris bilingües. En total conté 77.147 entrades catalanes, 154.548 definicions, 19.481 expressions del llenguatge científico-tècnic i de la llengua comuna, 107.303 equivalències castellanes, 74.993 equivalències angleses i més de 8.000 verbs amb la seva conjugació completa.

IBM PC o compatible
Processador 80286
Windows 3.0
CD-ROM

P.V.P. 60,75 €


Si vol fer una comanda d'aquest CD-ROM, pot omplir aquest formulari.
línia