banner
  bola   secció
  Història natural dels Països Catalans
foto És una obra que compta amb les aportacions de més de tres-cents professionals de la biologia i de la geologia, adscrits a totes les branques de la recerca, per descobrir el nostre regne vegetal i animal. Dirigida pel doctor Ramon Folch.

Fitxa:

16 volums   8.000 pàgines
11.000 il.lustracions  
línia
       
  Biosfera
foto Una obra enterament original, elaborada amb materials de primera mà i dirigida pel doctor Ramon Folch sota els auspicis de la UNESCO. Proporciona un inventari florístic i faunístic de les espècies, una presentació dels ecosistemes on viuen i una anàlisi de les transformacions i els problemes de degradació ambiental.

Fitxa:

11 volums   5.100 pàgines
5.300 il.lustracions  
línia
       
  Enciclopèdia de medicina i salut
foto Dirigida pel doctor Josep del Hoyo i Calduch, reuneix en deu volums tot el que cal saber per practicar la medicina preventiva des de casa. Organitzada temàticament i amb uns índexs que permeten trobar ràpidament allò que ens preocupa.

Fitxa:

10 volums   600 requadres-fitxa
5.000 il.lustracions   Dibuixos, gràfics i esquemes
línia