Pirra i Deucalió

En temps molt remots, Zeus va decidir destruir tots els homes per la seva arrogància. Per això va enviar un diluvi que va negar tota la terra. Tanmateix, va permetre que se salvessin un home molt pietós, Deucalió, i la seva esposa, Pirra. Quan les aigües van baixar, els va concedir un desig. Deucalió va demanar tenir companys. Per acomplir-ho, Zeus els va ordenar llançar pedres enrere, per sobre de les seves espatlles. I així els veiem en aquest relleu. De les pedres que va llençar Deucalió en van néixer els homes, i de les que va llençar Pirra, les dones.