Iris

Aquest relleu no representa amb claredat cap escena de la mitologia grecoromana. És possible que la divinitat alada que veiem sigui Iris, la missatgera dels déus. L'altra figura femenina pot ser Ariadna, conduïda cap a l'Olimp, amb el seu nou espòs, Dionís.