L'Art i la Natura

Aquesta escultura, que corona l'anomenat Pavelló Neoclàssic, és una al.legoria de l'Art i la Natura. Com podem, però, estar-ne tan segurs? Només cal llegir la inscripció del pedestal:

Artis Naturaeque parit concordia pulchrum

L'harmonia entre l'Art i la Natura produeixen la bellesa