Aquesta pàgina Web és una activitat complementària
del crèdit variable
Mitologia grecoromana editat per TEXT-Enciclopèdia Catalana.

Idea original i textos: Pere Ignasi Rojas
Disseny: Montserrat Estévez
Fotos: Gabriel Serra, Tavisa-Jordi Todó, Arxiu ECSA