Què és la Cerca Múltiple? · Consells de cerca?
Cerca Múltiple de Grec.net,
per cercar a tot Grec.net alhoraLa Cerca Múltiple és un altre servei de:
Grec.net,

cercar MÉS, conèixer MOLT MÉS

 

Tot Grec.net:
La Cerca Múltiple de Grec.net permet cercar a TOT arreu alhora:

Grec.net és el portal agregador de fonts d'informació més extens que existeix a Internet, i permet cercar simultàniament a 8 fonts d'informació, a través de la Cerca Múltiple.

El resultat de la Cerca Múltiple, que es mostra de manera estructurada i ordenada, és sempre ampliable per a cadascuna de les fonts d'informació.

La Cerca Múltiple de Grec.net permet cercar a tot Grec.net amb independència de l'origen:

Hiperenciclopèdia
Gran Diccionari de la Llengua
Notícies d'actualitat transcendent
Webs d'Internet
Sistema d'Informació local Ciutat.net
Gran Geografia Comarcal
Llibres.com
Imatges de Fototeca.com

Per a realitzar una cerca només cal introduir la paraula o paraules sobre les quals es vol saber més informació a la casella de cerca, i fer un clic al botó 'Tot Grec.net'. Aquesta casella la trobareu en aquesta pàgina i a la portada de Grec.net

Consells de cerca

En la cerca per paraules el cercador en reconeixerà automàticament plurals, femenins i flexió verbal.

L'estratègia més adient és provar sempre en primer lloc una sola paraula, el més restrictiva possible, i a la vista del resultat afegir-ne d'altres de menys restrictives, sigui per a ampliar el ventall de possibilitats o per a aconseguir prioritzar alguns resultats en un conjunt massa gran.

Així, si demanem "art egipci" aconseguirem prioritzar les webs d'art egipci sobre d'altres d'Egipte que no parlen d'art. Si demanem simplement "egipci" malgrat que no farem aquesta priorització, com que el nombre de webs és molt més limitat, probablement el resultat serà més satisfactori.

En el cas que introduïu més d'una paraula, no cal que empreu partícules interrogatives com I/O, AND/OR. Quan s'usen diverses paraules es presentaran primer els resultats amb tots els noms i després, progressivament, les diferents combinacions incloent-hi l'aparició per separat d'aquests.

Així, si cerqueu turisme rural us mostrarà primer els resultats que continguin ambdues paraules, i després les que només en continguin una.


© Enciclopèdia Catalana, SA.
Josep Pla, 95 - 08019 Barcelona
tel: 93 412 00 30 - fax: 93 301 48 63