Com es calcula en euros? · Com s'escriu i es pronuncia l'euro?


Grec.net,
cercar MÉS, conèixer MOLT MÉS


Enciclopèdia
Diccionari
Actualitat
Internet
Informació local
Geografia
Llibres
Fotografies

Com es calcula en euros?

L'euro equival a 166,386 ptes. Una regla pnemotècnica per passar d'euros a pessetes és multiplicar per 1000 i dividir per 6, mentre que per passar de pessetes a euros s'ha de fer al revés: multiplicar per 6 i dividir per 1000.

Tanmateix, aquestes conversions resulten força complicades per fer-les mentalment; per aquest motiu et volem regalar una útil eurocalculadora!

calc.GIF (3789 bytes)

Baixa-te-la aquí (versió PC)
Si prefereixes la versió MAC demana-la a grec.net@grec.com

Com s'escriu i es pronuncia l'euro?

 • El conjunt d'estats europeus que han adoptat l'euro com a unitat monetària, se'n diu zona euro.
 • El seu símbol és .
 • Les fraccions de l'euro són els cents.
 • Els termes masculins euro (pronunciat amb e oberta i u final "èuru") i cent —per als cèntims— (pronunciat amb e oberta "sèn" per al català central, i amb t final per al valencià "sènt"), fan els plurals euros i cents.
 • En el parlar corrent (també en el llenguatge escrit) és més recomanable l'ús de la paraula cèntim (en comptes del terme oficial "cent"), per a designar la fracció monetària, tal com s'havia dit sempre abans i que no porta cap confusió amb el número cent.
 • L'escriptura en xifres de les quantitats en euros han d'anar sempre amb una coma; no amb apòstrof ni punt. Ex.: 35,60 euros, 5,02 . Entre la xifra i el símbol hi ha d'haver un espai.
 • És recomanable que els cèntims s'especifiquin sempre amb dues xifres decimals per tal d'evitar confusions.Ex.: 35,60 euros i no 35,6 euros.

   Abreviatures

 • Per als cèntims, tenim les abreviatures ct. (suposem que serà la més usual) i cènt.
 • Per a l'euro, com a símbol per a les transaccions bancàries, s'ha establert EUR (tot majúscules i sense cap punt), i de moment no se n'ha acordat cap més.
 • La manera de dir una quantitat d'euros seguida de cèntims és fent servir "amb" o bé "i". Ex. 13,20 euros, direm: tretze euros amb vint cèntims o tretze euros i vint cèntims. A la pràctica, s'usaran un munt de formes: direm tretze amb vint, quatre cinquanta, tres euros i quatre cèntims…
 • Alerta que euro és un mot masculí, no hem de dir: val trenta-dues i mitja, sinó trenta-dos i mig.


© Enciclopèdia Catalana, SA.
Josep Pla, 95 - 08019 Barcelona
tel: 93 412 00 30 - fax: 93 301 48 63